Geçici Faaliyet Belgesi (GFB); İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeye denir.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı alınan ve diğer gerekli belgeleri tamamlanan (ÇED kararı, vaziyet planı, kapasite raporu, ticaret sicil gazetesi, mali sorumluluk poliçesi, düzenli depolama tesisi onay belgesi, işletme planı vb.) tesisler için danışmanı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği formata uygun olarak iş akım şeması ve proses özeti hazırlanarak Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) müracaatı yapılır. Tesis için alınacak GFB toplam bir yıl geçerli olmasına rağmen, GFB alındığı tarihten sonra altı ay içerisinde Çevre İzin ve Lisans müracaatı yapılmalıdır.

Geçici faaliyet alınmadan işletme faaliyete başlayamaz.