Çevre Lisansı; geri kazanım, geri dönüşüm, ara depolama, tehlikesiz atık toplama, ambalaj atık toplama ayırma geri kazanım vb. konularda alınması gereken lisans işlemidir. Söz konusu lisans işlemleri Çevre İzni ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Lisansın konusuna göre teknik ve alansal farklılıklar bulunmaktadır.

Çevre Lisans işlemleri de tesisin Çevre İzin süreçleri ile paralel yürütülmektedir. Başlıca lisans konuları aşağıda verilmiştir.

Çevre Lisansı