Çevre İzni; Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin alması gereken bir izindir. Söz konusu izin Hava Emisyonu, Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı ve Derin Deniz deşarjı konularında verilmektedir. Söz konusu işletmelerin bu konulardan herhangi birinden muafiyet durumu var ise Çevre İzninden de muaf olacaktır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin Çevre İzni ile ilgili işlemleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, EK-2 listesinde yer alan işletmelerin iş ve işlemleri ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Çevre İzni ile ilgili işlemler; işletmelerin bünyesinde bulunan Çevre Yönetim Birimleri (en az 2 (iki) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi) veya Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.