Çevre Etki̇ Değerlendi̇rmesi̇ (ÇED)

Çevre Etki̇ Değerlendi̇rmesi̇ (ÇED)

Çevre Etki̇ Değerlendi̇rmesi̇ (ÇED)

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içermektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında tesisler/projeler türüne, kapasitesine, üretim miktarına göre Ek-1 ve Ek-2 Listelerinden oluşmaktadır. Ek-1 ve Ek-2 listeleri dışında kalan tesisler/projeler ise ÇED Kapsam dışında kalmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Ek-1 Listesindeki tesislere/projelere “ÇED Olumlu Kararı” veya Ek-2 Listesindeki tesislere/projelere “ÇED Gerekli Değildir Kararı”  alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin %2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.

Ayrıca ÇED Olumlu Kararı verilen projeler için proje sahipleri; komisyonca belirlenen periyotlarda (3 aylık, 6 aylık vb.) yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu (izleme-kontrol formunu), Bakanlıkça yeterlik verilen kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlü olup, sizler için  Proje İlerleme Raporu işini üstlenerek titizlikle yürütmekteyiz.

Projenizin Ek-1 , Ek-2 yada ÇED muafiyeti kapsamına girip girmediğini yukarıda yer alan listelerden öğreneceğiniz gibi bize ulaşarak ta teknik detayları ile öğrene bilirsiniz

RENKA Proje olarak aşağıda yer alan raporların hazırlanması ve gerekli izinlerin alınması çalışmalarını sizlere sunmaktayız.

  • ÇED Yönetmeliği Muafiyet Belgesi alınması
  • ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  • Proje İlerleme Raporlarının (izleme-kontrol formu) hazırlanması
  • Uluslararası kredi kuruluşları standartlarına göre (Dünya Bankası, IFC Kriterleri ve Finans Kuruluşlarının formatları doğrultusunda) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması
  • Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
  • Ekosistem Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
  • Mansap Su Kullanım Hakları Planlama Raporlarının hazırlanması
  • Peyzaj Onarım Planı Raporlarının hazırlanması